02 maj 2023

Silverskolans läsprojekt visar positiva resultat

Silverskolan har nyligen avslutat ett framgångsrikt läsprojekt som sträckte sig från vecka 8 till 14. Projektet involverade elever från årskurs 1 till 8 och syftade till att förbättra och bedöma elevernas läsförmåga. Projektet resulterade i att samtliga elever rapporterade att de läste mer i skolan och arbetade mer med läsningen under lektionerna.

Resultaten från projektet visar att elevernas läsförmåga har förbättrats under projektets gång. Antalet korrekta svar på frågorna ökade efter projektet, vilket indikerar en förbättring i elevernas läsförståelse. Dessutom visar antalet elever på varje läsnivå en positiv utveckling.

Elevernas läsförmåga utvärderades med hjälp av ett digitalt testverktyg, Lexplore, som läser av ögonrörelser under läsning. Med hjälp av artificiell intelligens utvärderade verktyget sedan elevernas läsförmåga och presenterar resultatet i fem olika nivåer.

Före projektet hade Silverskolan en elev som inte läste ännu, 18 låg på låg nivå, 37 under medel, 93 på medel, 24 över medel och 7 på hög nivå. Efter projektet läste alla elever och antalet elever på medel, över medel och hög nivå hade ökat.

- Läsprojektet är ett fint exempel på en riktad insats där vår elevhälsa krokar arm med rektor och pedagoger för att höja elevernas intresse och förmåga. Det är roligt att se att det så snabbt ger så goda resultat och vi ser redan fram emot nästa läsprojekt, säger Fredrik Westerlund, utbildnings- och kulturchef.

En flicka som sitter i sin säng och läser, med ryggen vänd mot oss.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00