Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp erbjuds boende i tätorten Arjeplog, Laisvall, Slagnäs, Nyliden (Jäckvik), Mellanström och i Adolfström.

I tätorten Arjeplog levereras dricksvattnet direkt från Hornavan, renat endast via UV-ljus och sandfilter. Tack vare den höga kvalitet vi har på vattnet behövs ingen klorering.

Avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt innan det kontrolleras och släpps ut från reningsverk och infiltrationsanläggningar.

Om du vill anlägga eget vatten och avlopp, rekommenderar vi att du kontaktar miljöenheten först, för information och rådgivning.

Enskilt avlopp

Att anlägga ett nytt enskilt avlopp
Om du planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning med vattentoalett påkopplad behövs ett tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om ni ska anlägga ett enskilt avlopp som endast har bad-, disk eller tvättvatten påkopplat, eller om ni ska ändra en befintlig anläggning, behöver ni anmäla detta till nämnden. Ansöknings- och anmälningsblanketten finns att hitta här Länk till annan webbplats..

Lämna in din ansökan eller anmälan i god tid innan ni planerar att anlägga avloppet. Det tar ungefär 6 veckor att handlägga ert ärende.

Att lägga ett nytt enskilt avlopp
En avloppsanläggning ska vara utformad och placerad på ett sådant sätt att miljön och människors hälsa inte riskerar att ta skada. Ett dåligt fungerande avlopp medför risk med bland annat övergödning i vattendrag, smittoämnen i dricksvatten eller dålig lukt.

Om ni vill veta vilken avloppslösning som passar ert hushåll bäst eller om ni behöver hjälp med att installera avloppet, kontakta en entreprenör.

Kontroll av befintliga enskilda avlopp
Om ni sedan tidigare har ett enskilt avlopp uppmanas ni att kontrollera det en gång per år. Avloppsguiden har en checklista där ni själva kan värdera om avloppet fungerar som det ska. Checklistan finns att hitta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljöenheten genomför ibland inventering av enskilda avlopp. Om ert område blir utvalt för inventering kommer information att skickas ut till er innan inventeringen genomförs. Där kommer ni kunna läsa vad inventeringen innebär samt vilken avgift som inventeringen medför.
Klagomål över dåligt fungerande avlopp

Har ni uppmärksammat ett avlopp som fungerar dåligt, exempelvis om det luktar illa, kan ni lämna in ett klagomål till Miljöenheten. Som alltid när man lämnar in ett klagomål har man rätt att vara anonym.

Användbara länkar:

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.
Havs- och vattenmyndigheten om små avloppsanläggningar Länk till annan webbplats.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17 Länk till annan webbplats.
Miljöbalk (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats.


Avlopp från verkstäder och dylikt utanför kommunalt VA

Industrispillvatten och dylikt avloppsvatten får inte kopplas till anläggning för hushållsspillvatten
Avloppsvatten från verkstäder, industrier och avloppsvatten från liknande verksamheter får inte anslutas till enskilda avlopp för hushållsspillvatten (bad-, disk- och tvättvatten samt toalett).

Industrispillvatten stör reningsprocessen för hushållsspillvatten genom att det riskerar att slå ut biologin i hushållsspillvattnet, vilken behövs för att bryta ner organiskt material, mikroorganismer samt fosfor och kväve. Kort och gott, för att rena hushållsspillvattnet från smittoämnen och övergödande ämnen. Med enskilda avlopp avses sådana anläggningar som inte ingår i det kommunala VA-nätet.

Förbud mot utsläpp avindustrispillvatten till hushållsspillvatten Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20