Slamtömning

Du som har egen brunn eller eget avlopp ansvarar för att din brunn fungerar och att den inte förorenar miljön. Det är viktigt att brunnen eller den slutna tanken töms årligen eller regelbundet för att avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön. Enligt §21 i Arjeplogs kommuns renhållningsföreskrift ska slam från enskilda tankar och slamavskiljare tömmas minst en gång per år.

Enligt den lokala renhållningsföreskriften §§ 19, 21 kan man söka dispens för förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning för slambrunn. Dispens för glesare tömning eller uppehåll i tömning söks hos Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden.

Ansökan om dispens måste inkomma senast sista mars för möjlighet till dispens för innevarande år.

Avloppsanläggningen ska uppfylla de krav som Naturvårdsverket ställer på enskilda avlopp.
I normalfallet ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att få dispens om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning:

  • Slamavskiljaren ska vara rätt dimensionerad och att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening (infiltration, markbädd).

  • För bad-, dusch- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn på minst 2m3 för permanent bostad och 1,5m3 på fritidsbostad.

  • Belastningen på anläggningen är låg dvs. att det antingen bor få personer i hushållet eller att det är fråga om fritidsboende.

Vid beviljad dispens eller uppehåll i hämtning gäller intervallen:

  • Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vart tredje år för fritidshus och vartannat år för permanent bostad.

  • Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller i max fem år.

  • Medgivanden gäller så länge nyttjande- eller ägarförhållandena inte ändras dock max i fem år.

  • Uppehåll i hämtning gäller i 3 år.

  • Medgivanden kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.

Du som fastighetsägare ska se till så att tömning av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i angivna i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning t.ex. har ett lock som väger över 15 kg så behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Lock kan köpas via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör. Mer information om detta hittar du på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Om din anläggning ligger långt ifrån den plats där slambilen kan stanna så kan antingen vägen behöva förlängas fram till anläggningen alternativt så kan en slang/rör grävas ner från brunnen till platsen där slambilen står genom vilken bilen kan suga slam/spillvatten.

 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Enhetschef VA/Renhållning
Jonas Callin
Telefon 0961 - 141 20
Mobil 070 - 279 54 97

Jour-telefon: 0961-105 25

Kundtjänst 
medborgarservice@arjeplog.se
0961-144 44

Användbara länkar
Allmänna bestämmelser vatten och avlopp Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kem- och bionalys av utgående vatten 2014 Pdf, 304.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00

Dag före röd dag:
08.00-13.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Januari
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31