Alkoholservering

Den som vill sälja eller servera alkoholdrycker i Arjeplogs kommun, det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker, måste ha ett serveringstillstånd.

Tillståndet söks och ges av kommunens miljö- bygg- och räddningsnämnd regleras i enlighet med Alkohollagen (2010:1622). Kommunen har även tagit fram riktlinjer för alkoholservering som ett komplement till Alkohollagen.

Klicka här för att komma till våra riktlinjer (där du hittar våra riktlinjer för alkoholservering).

Vad du kan ansöka:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.
 • Catering, mat och alkoholdrycker
 • Provsmakning, kan ansökas av tillståndshavare eller partihandlare
 • Gemensam serveringsyta

Vad du behöver anmäla:

 • Förändrade ägarförhållanden
 • Serveringsansvariga
 • Kryddning av alkohol, den som har ett stadigvaranade serveringstillstånd kan krydda sin egen snaps
 • Catering, lokal, datum och tidpunkt för varje serveringstillfälle
 • Provsmakning
 • När du startar din verksamhet
 • När du avslutar din verksamhet

Ansökningsavgift

Enligt alkohollagen har Arjeplogs kommun rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan. Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas. (Klicka för att läsa vilka avgifter som gäller. Avgifter för serveringstillstånd Länk till annan webbplats.Öppnas i nytt fönster.)

Handläggningstiden

 • Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap bör ansökan ha inkommit minst tre veckor innan evenemangstillfället.
 • Vid ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten bör ansökan ha inkommit minst 5 veckor före evenemangstillfället.

Under sommarhalvåret kan ansökningstiden vara betydligt längre. Det är därför viktigt att skicka in ansökningarna i så god tid som möjligt.

Kan blanketter och infoblad läggas här som PDFer?

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Handläggare
Lena Kines

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20