Krisinformation

Vid en allvarlig händelse/samhällskris sker kommunikationen och informationsspridningen snabbt både från många olika källor, myndigheter och media. Startsidan på kommunens webbplats kommer att vara en av de främsta kanalerna för att sprida information om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Sociala medier hjälper kommunerna att nå längre
Sociala medier är inte bara ett verktyg för marknadsföring och medborgardialog för kommunerna. Vid en samhällskris kan de sociala medierna vara ett sätt att nå längre med informationen samt en kanal till allmänheten om den kommunala webbsidan inte skulle klara den ökade trafiken.

Här hittar du Arjeplogs kommun i sociala medier
Arjeplogs kommuns Facebooksida:
https://www.facebook.com/arjeplogskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radio P4 Norrbotten - din kriskanal
Radio P4 är den nationella beredskapskanalen som du ska lyssna på vid en krissituation. Även om internet inte skulle fungera kan du lyssna på sändningarna i P4. Du som bor i Norrbotten lyssnar på P4 Norrbotten och så vidare.

Just på grund av detta rekommenderar kommunen att du har en radio hemma som antingen går på batterier, kan vevas igång eller på annat sätt inte är beroende av hushållselen. Det går även bra att lyssna via bilradion.

Även VMA (Viktigt meddelande till allmänheten sänds via radio och TV.

Det nationella informationsnumret 113 13 från SOS alarm
113 13 är det nationella informationsnumret dit du kan ringa både för att få information och lämna information.

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

116 000 – journummer för försvunna barn
116 000 EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn.

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:

  • anmäla om ditt barn försvinner.
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet.
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj.
  • söka information om ditt försvunna barn.

Krisinformation.se
Krisinformation.se (länk, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats. är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Krisinformation.se har även en mobilapp som du kan ladda ner och få information om kriser i ditt närområde direkt i mobilen.

Hur får jag information om internet inte fungerar?
I en situation då internet och telenätet inte fungerar kan information spridas på andra sätt. Sveriges radio P4 är en sådan kanal som fungerar utan internet men alla har inte tillgång till en radio och även radion kan sluta att fungera tillfälligt.

Beroende på händelse kan det också bli aktuellt för myndigheterna att sprida information via:

  • flygblad
  • anslagstavlor
  • dörrknackning

Det kan också bli aktuellt att sätta upp så kallade informationspunkter, samlingslokaler dit allmänheten får söka sig för att få information.

Frivilliga eller kommunal personal kan få i uppdrag att agera informationsspridare och föra vidare information muntligt.

Lokala föreningar, hemtjänstpersonal, räddningstjänst och polis som arbetar och rör sig i drabbade områden kan också föra vidare informationen.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00