Krisstöd

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. I Arjeplogs kommun finns en POSOM-grupp, bestående av ett antal stödpersoner samt en ledningsgrupp med representanter från bl.a. vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, landstinget, blåljusmyndigheter och trossamfund.

Vad är en POSOM-grupp?

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. POSOM-gruppens främsta uppgift är att ta hand om drabbade personer utan fysiska skador och andra indirekt inblandade personer som visar stark oro vid en olycka eller katastrof, t.ex. anhöriga och kamrater. POSOM-organisationen träder in då samhällets övriga resurser inte räcker till. POSOM-gruppen i Arjeplogs kommun består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

Vad gör en stödperson?

En stödperson är med och upprättar och arbetar i ett stödcentrum dit fysiskt oskadade, anhöriga, kamrater m.fl. kan söka sig vid en stor katastrof eller olycka. Vid en mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersoner finnas till hands på annan plats, t.ex. i en skola eller i ett hem.

Hur aktiveras POSOM-gruppen?

POSOM aktiveras av räddningsledaren, krisledningen eller av SOS-alarm på eget initiativ, t.ex. efter kontakt med POSOM-organisation eller myndighet på annan ort.

Om du själv behöver komma i kontakt med POSOM-gruppen i en krissituation, kontakta SOS Alarm genom att ringa 112.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00