Individ- och familjeomsorgen

Ett barn står med armen om sin hund, på toppen av ett berg, och blickar ut över en sjö.

Individ- och familjeomsorgen finns i kommunhuset "Tingsbacka" på Storgatan 20. Vi tar enbart emot bokade besök. Förbokning kontakta oss via vår mottagningstelefon 070-208 23 86 eller på vår mail ifo@arjeplog.se.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, famijerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.

Våra arbetsuppgifter regleras främst i Socialtjänstlagen som bygger på frivillighet och att den enskilde har ansvar för sitt liv. Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver.

Information på andra språk

Den senaste tidens desinformationskampanj där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete, bland annat i sociala medier, har ökat behovet av korrekt information.

Därför har Socialstyrelsen sammanställt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och på flera andra språk.

Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, på svenska, arabiska, ryska och engelska.

Information om svensk socialtjänst på flera språk hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt

Socialtjänsten arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Kontakt

Du som vill få kontakt, ring 0961-140 00 (växeln) eller ifo@arjeplog.se.

Mottagningstelefon: 070-208 23 86

IFO:s kvalitetsledningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödchatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödchatten är en konfidentiell plattform där man kan få stöd och hjälp kring sin utsatthet. Den är en del av Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour som är landets största kombinerade jour och har varit verksam sedan 1991. De har en unik kompetens kring våld och våldsutsatthet, samt brottsförebyggande arbete

Behöver du öppna länken utan spårning, se följande:

Microsoft Edge: högerklicka på länken och välj Öppna länk i InPrivate-fönster.
Chrome: högerklicka på länken och välj Öppna länk i inkognitofönster.
Firefox: högerklicka på länken och välj Öppna länk i nytt privat fönster.
Safari: Gå till arkiv och välj Nytt privat fönster. I det nya fönstret, skriv in adressen.

Råd och stödsamtal

Alla hamnar vi någon gång i livet i en situation där vi behöver stöd och hjälp, ibland av en tredje part. Ju tidigare du söker hjälp desto lättare kan det vara att lösa ditt eller familjens problem.

Vi erbjuder inledningsvis rådgivande och/eller stödjande samtal. I de samtal som faller under råd och stöd så för vi inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Vi kan även träffas digitalt.

Ni är kanske en familj i behov av föräldraskapsstöd. Du är kanske ett brottsoffer, våldsutsatt, en våldsutövare eller i en missbrukssituation. Eller anhörig till någon med dessa problem. Samtalsstödet är till för alla, anpassad efter dina behov.

Socialjour

När Individ- och familjeomsorgen är stängd och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du ringa akutnumret 112 och be att få komma i kontakt med Arjeplogs socialjour.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Socialchef
Veronica Svalenström
Telefon 0961 - 142 76

Mottagningstelefon:
070-208 23 86

Socialjour kvällar, nätter och helger: 112

ifo@arjeplog.se

Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20