Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd
Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel

 • betala din hyra, hemförsäkring, A-kassa och elräkning
 • köpa mat, kläder och hygienartiklar
 • betala andra kostnader såsom månadskort, medicin, läkarbesök och tandvård.

Om du söker bostad ska du vända dig exempelvis till Stiftelsen Arjeplogshus.

Stiftelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker
Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.

Hushåll med egna inkomster och tillgångar

 • Tillgångar som fonder, aktier och sparpengar ska i första hand användas till försörjning innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.
 • Se över utgifter och inkomster, dra ner på onödiga utgifter och spara så mycket som möjligt till nästa månad. I Socialstyrelsens beräkningsverktyg kan du se vilka utgifter som ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar kan räcka.

Provberäkning ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

 • Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare, eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för sådana utgifter.

Budget- och skuldrådgivning

 • Fordon, bostadsrätter, renar och fastigheter ses som en tillgång om du har ett längre behov av ekonomiskt bistånd.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Sök A-kassa. Är du inte med i en A-kassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN. Som student har du inte rätt till ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • Om du blir arbetslös behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen samma dag som du slutar arbeta.
 • Sök arbeten aktivt och dokumentera vilka arbeten du har sökt.

Ansök om ekonomiskt bistånd i tid

 • Om du inte kan säkra din försörjning genom egna inkomster och tillgångar, inte har rätt till ersättning från annan myndighet eller väntar på beslut från en annan myndighet kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Ta kontakt med din Individ och familjeomsorgen ungefär en månad innan dina inkomster och tillgångar kommer ta slut.
 • Ansökan om ekonomiskt bistånd behöver vara inlämnad senast den 17 varje månad inför nästkommande månads ansökan.

Överklagan av beslut

Om du, helt eller delvis fått avslag på dina ansökan om socialbidrag kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Senast tre veckor efter det du fått beslutet måste överklagandet ha inkommit till Individ- och familjeomsorgen.

I brevet  talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar beslutet och hur du vill att beslutet vara istället. Om du önskar hjälp med att skriva överklagan ska handläggaren hjälpa dig.

Överklagandet ska skickas till:
Arjeplogs kommun
Individ- och familjeomsorgen
Tingsbacka
938 81  Arjeplog

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20