Familjerätten

Familjerätten omfattar bland annat, medverkan vid samarbetssamtal, avtalsskrivningar och annat som syftar till att hitta gemensamma lösningar i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.   

Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. Ni som föräldrar kan få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Socialsekreterarna utgår från lagstiftningen i föräldrabalken och socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten handhar även internationella adoptioner. Här handlar uppdraget om att ge information om gällande regler, göra hemutredningar och lämna förslag till beslut till Socialnämnden, stötta blivande föräldrar till utbildning, följa ärendet i de olika skeendena samt ansvara för uppföljningsrapporter.

Föräldraskap

Drygt hälften av de barn som föds i Sverige är barn till ogifta föräldrar. När det saknas uppgifter om juridisk far till ett barn underrättar Skatteverket kommunens socialnämnd. I äktenskap förutsätts mannen vara far till barnet.

Om modern är ogift, sammanboende och paret är övertygade om att barnet är deras gemensamma sker en enklare utredning om faderskapet. Föräldrarna kan välja om de vill komma och skriva under faderskapshandlingarna före eller efter barnets födelse. Dock tidigast i vecka 30, cirka två månader innan beräknad födelse. Om föräldrarna är gifta blir maken, enligt lag, far till barnet.

Genom faderskapsfastställelse blir barnet juridiskt knutet till sin far, får rätten att bära hans efternamn samt arvsrätt. En ogift mor blir ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad Länk till annan webbplats. om sitt barn.

Enligt andra kapitlet i Föräldrabalken (FB) har socialnämnden i den kommunen modern är folkbokförd skyldighet att utreda och fastställa faderskap för alla barn där föräldrarna inte är gifta.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Socialchef
Veronica Svalenström
Telefon 0961 - 142 76

Mottagningstelefon:
070-208 23 86
ifo@arjeplog.se

Användbara länkar:
Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20