Öppenvård

Råd och stödsamtal

”Alla hamnar vi någon gång i livet i en situation där vi behöver stöd och hjälp, ibland av en tredje part. Ju tidigare du söker hjälp desto lättare kan det vara att lösa ditt eller familjens problem.”

Vi erbjuder inledningsvis rådgivande och/eller stödjande samtal. I de samtal som faller under råd och stöd så för vi inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Vi kan även träffas digitalt.

Det kan handla om missbruk- eller riskbruksproblematik med alkohol, droger, spel, andra skadliga substanser eller beteenden.
Utsatthet för våld och utförare av våldshandlingar, stöd finns att få.
Barn- och familjer som har behov av föräldraskapsstöd, stöd för familjen eller för enskild person.
Du som anhörig eller brottsoffer kan också efterfråga och finna stöd hos oss.

Trappansamtal

Är du, eller känner du, ett barn som har upplevt eller bevittnat våld?

Trappan är krissamtal för barn och ungdomar 4-18 år som har bevittnat och/eller upplevt våld. Arbetsmodellen hjälper barnet att begripliggöra och sätta ord på det våld som denne upplevt, att ges möjlighet att prata om våldet. Modellen syftar till att ge information och kunskap för ytterligare förståelse och möjliggör avlastning av skam, skuld och stärka tilliten till vuxna och den unges egen självkänsla.

Vi arbetar utifrån barnets egna upplevelser av våldet och går igenom tre steg:

  • Kontakt
  • Rekonstruktion
  • Kunskap

Vi träffas en gång i veckan under 1 timmes träffar 6 – 10 gånger. Träffarna inleds med enskilda samtal och intervju med förälder/föräldrar och därefter erbjuds barnet/ungdomen enskilda samtal. Vi kommer i de inledande samtalet att beskriva hur samtalen går till, att vi har tystnadsplikt och även anmälningsplikt. Vi avslutar Trappan med ett avslutningssamtal med barn och förälder. Under avslutningssamtalet görs även en bedömning om barnet är i behov av ytterligare stöd. Under Trappan samtalen ska barnet ha en trygg miljö i hemmet, våldet ska ha upphört.

Dessa samtal kommer inte att journalföras.

Samtal om frihet

Till dig som fyllt 18 år och har varit utsatt för någon form av våld.

Har du känt dig rädd och hotad?
Har du behövt redogöra för allt du gör?
Känner du dig kontrollerad och ensam?
Känns det som att någon styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
Upplever du att du anpassar dig till din partner?
Har du tvingats till sexuella handlingar?

Om du känner igen dig, hör av dig.

Samtal om frihet är en struktur för fördjupande samtal till de som varit utsatta för våld. Samtalen riktar sig till dig som tagit sig ur en situation eller relation som präglats av våld. Om du trots uppbrottet är påverkad av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Samtalen struktureras av ett antal trappsteg som skapar ett individuellt anpassat samtalsstöd, som syftar till förändring.

Trappstegen är framtagna utifrån vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal, tredje vågens KBT och traumateori.

Samtal om våld

Blir du för arg på din partner?
Har du svårt att kontrollera dig?
Har du varit våldsam i en nära relation?
Har du problematik med svartsjuka?
Har du ett beteende som du vill förändra?
Det finns hjälp att få!

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker samt får denna person att göra något mot sin vilja eller avstår från något som den vill."
- Per Isdal

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Socialchef
Veronica Svalenström
Telefon 0961 - 142 76

Mottagningstelefon:
070-208 23 86

Orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20