Missbruk

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det?

För dig som är över 18 år och är orolig för dina alkohol- och drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp att bryta ett beroende finns det olika typer av stöd som du kan få.

Exempel på stöd och hjälp kan vara:

  • Individuell samtalsbehandling med för ändamålet utbildad socialsekreterare
  • Stöd till dig som är anhörig till någon som har ett missbruk
  • Samverkan tillsammans med landstingets beroendevård
  • Heldygnsvård på behandlingshem

Hur gör jag om jag behöver hjälp?

Ta kontakt med Individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet för att ansöka om stöd. Du får sedan träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov och bedömer vilken hjälp du kan få.

Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med mottagningsenheten.

All kontakt med socialtjänsten är avgiftsfri förutom att du kan få betala en egenavgift på behandlingshem.

Exempel på stöd och hjälp kan vara:

  • Individuell samtalsbehandling via kommunens öppenvård
  • Stöd till dig som är anhörig till någon som har ett missbruk
  • Samverkan tillsammans med landstingets beroendevård
  • Heldygnsvård på behandlingshem

Öppenvård

Individ- och familjeomsorgen arbetar med enskilda och familjer som av olika skäl behöver stöd och behandling. Har du eller någon som är dig närstående alkohol- eller drogproblem är du alltid välkommen att vända dig till individ- och familjeomsorgen i Arjeplog för att vi skall genomföra en utredning, som ser över den enskilde eller familjers behov av stöd och hjälp.

Samverkan mellan kommun och Region Norrbotten

Region Norrbotten har lokala öppenvårdsmottagningar samt sjukhusbaserad slutenvård för avgiftning, abstinensbehandling och utredning. Individ- och familjeomsorgen har möjlighet att samverka med regionen genom samordnad individuell plan (SIP).

Synpunkter & felanmälan

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20