Vad är våld

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. I Sverige är det ett brott att använda våld mot sin partner. Om du vill anmäla till polisen så kan du få stöd som finns med dig och stöttar dig i detta.

Detta ses som våld

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”. (Isdal, 2001)

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (FNs definition)

Fysiskt våld

Det kan handla om när du blir utsatt för våld i form av slag, knuffar, luggningar, sparkar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen för att skada dig.

Psykiskt våld

Det kan handla om när du får höra kränkningar, blir isolerad eller kontrollerad av din partner. Det kan också handla om hot att ta livet av dig eller någon annan person som är viktig för dig eller hot om att ta sitt eget liv. Det kan också handla om att du blir hindrad att ge omsorg eller trösta dina barn eller att du hindras att söka vård för dig eller dina barn.

Sexuellt våld

Det kan handla om när du blir utsatt för sexuella handlingar som du inte samtycker till. Det kan också handla om att du blir tvingad att utföra förnedrande sexuella handlingar som du inte vill.

Materiellt våld

Det kan handla om när din partner slår sönder dina personliga saker eller ditt/ert hem eller när familjens gemensamma saker förstörs, eller barnens leksaker. Det kan också handla om att din partner förstör tillbehör som är viktiga för dig för att få din vardag att fungera.

Ekonomiskt våld

Det kan handla om att din partner har full kontroll över er ekonomi och dina pengar så att du måste be om pengar för inköp. Det kan också vara så att dina pengar används för att betala allt i hushållet och att din partner använder sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Latent våld

Det kan handla om att när din partner eller före detta partner hotar dig och/eller du känner rädsla för din partner. Det kan även handla om att din partner ber någon bekant eller närstående att kontrollera dig.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av din partner för att klara vissa saker i vardagen, till exempel om du har svårt att förstå, se, höra eller gå. Din partner kan göra ditt liv svårare genom att kanske lämna dig helt ensam i hemmet fast han/hon vet att du behöver stöd eller hjälp eller kanske din partner möblerar om ofta så att du får svårt att ta dig fram. Det är ett allvarligt sätt att kränka dig och kan få dig att känna hjälplöshet.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20