Reach-kemikalielagstiftning

Informationen här är tänkt som vägledning till företag som använder eller säljer kemiska produkter eller varor som innehåller kemikalier. Se vad som kan gälla för ditt företag.
 

Reach - Ny kemikalielag inom EU

Den 1 juni 2007 trädde EU:s nya kemikalieförordning i kraft. Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Läs mer om Reach på Kemikalieinspektionens hemsida.
 

Riskminskning - Säljare

Som detaljhandlare kan du bidra till att minska riskerna för både kunder och miljö genom att välja och erbjuda kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt.
I butiken krävs tillräcklig kunskap om reglerna för att kunna uppfylla skyldigheterna i lagstiftningen. I butiken ska man till exempel se till att:

  • barnskyddande förslutning finns
  • kännbar varningsmärkning finns
  • märkning på förpackningen är på svenska
  • tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemikalier finns
  • produkterna är förpackade och förvaras säkert
  • bekämpningsmedel är godkända


Riskminskning - Användare

Du som använder kemiska produkter eller varor som innehåller sådana har ett ansvar att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in. Ställ krav på de produkter du köper in så att risken för skador för hälsa och miljö blir så liten som möjligt.
Undvik farliga kemiska produkter och andra varor som kan ersättas av mindre farliga. Du kan också välja andra tekniker. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen. Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att minska riskerna för hälsa och miljö från kemikalier. Databasen PRIO finns att tillgå på Kemikalieinspektionens hemsida.
 

Kemikalier i varor

För varor som innehåller eller har behandlats med kemikalier ska produktinformation lämnas om varorna kan befaras medföra skada på människa eller miljö.

Klassificering och märkning

Företag som tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker produkten kan medföra. Det ska ge underlag till klassificering och märkning av produkten. Genom märkningen får användarna information om riskerna. Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.
 

Säkerhetsdatablad

Den 1 juni 2007 började reglerna om information i distributionskedjan under Reach avdelning IV att gälla. Liksom tidigare gäller att information ska lämnas i distributionskedjan i form av säkerhetsdatablad som innehåller information om ett ämnes farliga egenskaper, riskhanteringsåtgärder med mera.

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av livsfarliga och mycket farliga kemiska produkter kräver särskilt tillstånd. Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. För produkter med tillståndsplikt gäller särskilda regler om att föra anteckningar.
 

Företagets egenkontroll

Verksamhetsutövare ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.
 

Mer information

Informationsblad — De allmänna hänsynsreglerna
 
Lagstiftning
Miljöbalk (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Länkar
Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20