Miljöfarlig verksamhet

Vad betraktas som miljöfarlig verksamhet?

Det regleras i Miljöbalken, som säger att verksamheter med utsläpp, verksamheter som stör omgivningen genom buller eller lukt, och verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall, ska betraktas som miljöfarliga.

För sådana verksamheter finns krav på anmälan, tillstånd och egenkontroll.
Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden har ansvaret för tillsynen av så kallade miljöfarliga verksamheter. Det är också till MBR-nämnden som anmälningar och ansökningar om tillstånd ska göras.

Den som bedriver sådan här verksamhet får betala en avgift för tillsynen. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och beslut om taxan tas av kommunfullmäktige.

Vill du ha mer information, kontakta Medborgarservice.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20