Djur

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människors hälsa och miljön. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Störningar/olägenheter från djurhållning kan vara hundskall, katter i sandlåda, lukt från avföring/gödsel, allergier, etc, alltså sådant som upplevs störande och eventuellt kan påverka hälsa och miljön.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från nämnden för att ha nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt ormar.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har hand om djurskyddet i länet. Om du anser att ett djur far illa eller att djurhållningen är undermålig bör du kontakta Länsstyrelsen, på telefon 010-225 54 99.
 
Vid misshandel av djur, kontakta Polismyndigheten 114 14.
 

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20