Värmepump

Berg- jord- och vattenvärmepump

För att få installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Detta behövs i ansökan:

  • komplett ifylld ansökningsblankett - Du hittar blanketterna här.
  • situationsplan (tomtkarta).
  • en skriftlig överenskommelse med granne eller markägare om borrhål placeras närmare tomtgräns än 10 meter eller om kollektorslangen läggs på annans mark- eller vattenområde.

Situationsplanen ska visa anläggningens placering med eventuella borrhål och kollektor-slangar, byggnader, närliggande vattentäkter, vattendrag, avloppsanläggningar mm.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden kan förbud mot inrättande av värmepumpsanläggning råda, alternativt så kan det krävas särskilt medgivande från nämnden. För att ta reda på om det finns särskilda bestämmelser i ditt område kontakta miljöenheten för rådgivning.

Luftvärmepump

Luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastigheter som ska inrättas och användas inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse (finns angivet i Lokala föreskrifter hälsa och miljö) ska anmälas till nämnden. Du hittar blanketterna här.

I anmälan ska situationsritning med placering av luftvärmepumpen bifogas.

Avgift

En handläggningsavgift för tillståndet tas ut. Avgiftens storlek finns angivet i Taxor för Arjeplogs kommun som beslutas av Kommunfullmäktige.

Avvakta miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut innan inrättande av värmepumpsanläggning påbörjas.

Länkar och dokument:

Riktlinjer för anläggande av sjövärme Pdf, 359.6 kB.

Lokala föreskrifter hälsa och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Höstbild. Arjeplogs kommun.

Höstbild tagen i Arjeplog. Foto: Johan Fjellström.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20