Starta livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till samhällsbyggnadsverksamheten. Det måste du göra senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Även för dig som är mellanhand och distribuerar eller säljer livsmedel, gäller kravet på anmälan om registrering. Eventföretag kan behöva registrering för livsmedelsverksamheten under ett event beroende på omfattningen.

Samhällsbyggnadsverksamheten tar ut en engångsavgift för registreringen enligt fastställd kommunal taxa.

Krävs registrering?
Om du är en privatperson som tänker baka, sylta, laga enklare maträtter och/eller sälja matvaror under några dagar, behöver du inte registrera dig hos oss. Vi räknar det som tillfällig verksamhet och för detta kräver vi inte någon anmälan. Planerar du större verksamhet under längre tid eller återkommande verksamhet under året? Då ska du kontakta oss.

Vilka verksamheter är undantagna?
- Privathushåll
- Servering som sker under kortare perioder (en helg eller två)

Även om din verksamhet inte kräver registrering så ska samtliga som tillhandahåller livsmedel till allmänheten följa tillämplig livsmedelslagstiftning.

Godkännande hos Livsmedelsverket
Om du vill starta en animalieanläggning, till exempel ett mejeri eller ett slakteri, så görs ansökan om godkännande hos Livsmedelsverket.

Registrera dricksvattenanläggningar
Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor) ska registreras hos samhällsbyggnadsverksamheten.

För mer information om dricksvattenanläggningar.

Läs mer på Livsmedelverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Dricksvatten Länk till annan webbplats.

Övriga myndighetskontakter

När ni ska starta livsmedelsverksamhet för första gången kan det finnas fler myndigheter än samhällsbyggnadsverksamheten som behöver kontaktas. Beroende på vilken typ av verksamhet ni avser starta kan t.ex. brandskydd, alkoholhandläggare och byggnadskontoret på kommunen behöva kontaktas.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20