Allmänna villkor för hantering och försäljning av livsmedel vid marknad och liknande

● God ordning och hygien ska gälla för såväl hantering som försäljning. Med detta menas bl a rena utrymmen, rena arbetsytor, rena redskap, rena händer och rena skyddskläder.
● Försäljningsdisk, tak, varuskydd, övrig inredning och utrustning ska vara av ett för ändamålet lämpligt material och så utformade att de är lätt rengörbara.
● Försäljningsdisk och liknande ska ha funktionellt varuskydd.
● Oförpackade livsmedel ska hanteras inom utrymme med golv, väggar och tak.
● Personalen ska iaktta en noggrann personlig hygien och ha ändamålsenliga och rena skyddskläder (arbetskläder), inklusive huvudbonad.
● Alla livsmedel ska förvaras och hanteras skyddade från föroreningar, djur, damning och dylikt. Förvaring av livsmedel på mark/golv får ej ske.
 Förpackade livsmedel ska vara märkta enligt gällande bestämmelser.
● Det ska finnas möjlighet att tvätta händerna vid hanteringen. Anordning för handtvätt ska vara i funktion vid hanteringen, försedd med rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
● Kyl- och frysmöjligheter ska finnas för de livsmedel som behöver kylas/frysas. Kyl-och frysutrustning ska vara försedd med fungerande lätt avläsbar termometer. Livsmedel som kräver kylförvaring bör förvaras och transporteras vid högst +8°C. Livsmedel som kräver frysförvaring ska förvaras vid högst -18°C.
● Det ska finnas godtagbar utrustning för att varmhålla tillagad mat för den mat som kräver det. Livsmedel som varmhålls måste förvaras på sånt sätt att livsmedlets temperatur inte understiger +60°C. Återuppvärmning av färdiglagad mat måste ske så att tillräckligt hög temperatur uppnås, minst +75°C (ända in i centrum av varan) i minst 5-10 minuter.
● Tillgång till toalett som enbart används av livsmedelspersonal ska finnas. Den toalett som används av livsmedelspersonalen ska vara hygieniskt tillfredsställande, med rinnande vatten, engångshanddukar och flytande tvål.
● Hundar, katter eller andra ovidkommande djur får inte uppehålla sig i närheten av plats där livsmedel hanteras och/eller säljs.
● Det ska finnas någon lämplig plats att hälla ut spillvatten på ett hygieniskt vis.
● Vid hantering och försäljning av livsmedel ska behållare för avfall finnas - hanteringen får inte orsaka sanitär olägenhet.
● Ingen rökning får förekomma i närheten av där livsmedel hanteras.
● Verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram som ska följas.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20