Driva livsmedelsverksamhet

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt samt att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras.

För att kunna uppnå detta behöver det finnas en egenkontroll inom verksamheten. Du bör ha rutiner för till exempel underhåll av lokaler och utrustning, personlig hygien (handtvätt, arbetskläder, smittskydd, tobaksanvändning), städning och vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla samt temperaturgränser för upptining, varmhållning samt nedkylning av mat.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten är det lämpligt för att alla ska veta vilka rutiner som gäller.

Branschriktlinjer
För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Här är de vanligaste branschriktlinjerna:

 • Säker mat i din butik
 • Säker mat i servicehandeln
 • Vård, skola och omsorg – säker mat
 • Bageri och konditori
 • Restaurang
 • Säker mat i idrottsrörelsen
 • Laga mat utomhus

Informationsbroschyrer
Livsmedelsverket har även flertalet broschyrer där du får du mer information kring specifika områden som exempelvis:

 • Försäljning av små mängder primärprodukter
 • Öppna kafé
 • Importera färdigförpackade livsmedel
 • Exportera livsmedel
 • Märkning av förpackade livsmedel
 • Rådgivning i livsmedelskontrollen

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Förändring & upphörande av livsmedelsverksamhet
Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till samhällsbyggnadsverksamheten.

Sådana förändringar är till exempel:

 • ombyggnation
 • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
 • förändring av sortiment och tillverkningssätt
 • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
 • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.

Flera av exemplen ovan gäller också om du är ansvarig för en vattenanläggning.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20