Avgifter för stöd och omsorg

Avgiften beräknas på aktuella inkomster och utgifter

  • Pension
  • Arbetsinkomst
  • Inkomst av kapital i form av ränteinkomster, utdelningar på aktier
  • Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst

För att vi ska kunna beräkna dina avgifter är du skyldig att inlämna korrekta och fullständiga uppgifter till oss.

Kopia på senaste självdeklarationen skall alltid bifogas.

Reducering av avgift kan göras först när inkomst- och förmögenhetsuppgifter har lämnats in och när ansökan om bostadstillägg inlämnats till pensionsmyndigheten. Avgift utgår till maxavgift vid ej fullständiga inlämnade uppgifter.

Makar och registrerade partners samtaxeras alltid, har man två olika boenden söker man bostadsbidrag för var och ett av de olika boendena.

För de som bor i egen villa behövs uppgifter för att räkna fram en boendekostnad. Kopia på senaste fastighetsdeklarationen skall alltid bifogas.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Avgiftshandläggare
Telefon 0961 - 140 00 vx

Användbara länkar:
Taxor och avgifter

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20