Att återkalla ett serveringstillstånd

I alkohollagens 9 kapitel 17 § regleras i vilka situationer kommunen kan meddela en tillståndsinnehavare en erinran eller varning. Exempel på förhållanden då påföljder ska övervägas är:

  • om tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde vid tillståndets meddelande
  • om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen

Enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om:

  • tillståndet inte längre utnyttjas
  • det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit
  • tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Handläggare
Lena Kines

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20