Plockanalys

En plockanalys används för att mäta de olika delarna av avfallet som kastas i våra sopkärl. Kort sagt är det ett mått på hur duktiga vi är på att källsortera vårat avfall.

Den senaste plockanalysen genomfördes 2010. Man gjorde 2 olika analyser, en för tätorten och en för landsbyggden.

Utförande

Plockanalyser genomförs genom att man tar en representativ mängd av avfallat som samlas ihop av sopbilen och sorterar det i olika fraktion, därefter väger man de olika fraktionerna för att avgöra hur stor del av varje fraktion som avfallet består av. De fraktioner som sorterades ut var

  • Bioavfall
  • Förpackningar av papper och plast samt tidningar,
  • Förpackningar av metall och glas,
  • Övrigt brännbart avfall,
  • Deponirest
  • Farligt avfall/elektronikavfall

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Återvinningsgården
Telefon: 0961 - 141 74

Kundtjänst
medborgarservice@arjeplog.se
Telefon 0961 - 144 44
(mellan kl 09.00 och 16.00)

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20