Modersmål

Silverskolan erbjuder modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden i enlighet med skolförordning 5 kap. § 8.

Skolförordning 2011:185
8 §
/Upphör att gälla U:2024-07-01/ Modersmålsundervisning får anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.

8 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Modersmålsundervisning får anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. inom ramen för skolans val, eller
3. utanför den garanterade undervisningstiden.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk.
Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Rektor
Helene Lindberg
Telefon: 0961-142 80

Biträdande rektor
Sara Sundström
Telefon: 0961-142 82

Administratör
Carola Eskilsson Länk till annan webbplats.
Telefon: 0961-142 81

Personalrum
Telefon: 0961 - 141 63

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00