Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som inte klarat grundskolan. Du läser då upp grundskoleämnen i din egen takt via Hermods.

För att vara berättigad till GrundVux ska du:

  • ha fyllt minst 20 år efter 1 juli innevarande år.
  • är skriven i kommunen
  • saknar kunskaper som man får i grundskolan
  • ha förutsättningar att klara utbildningen

8, 9 eller 12 ämnen krävs för fortsatta studier gymnasial nivå

8 ämnen krävs för yrkesutbildningar, 9 ämnen för estetiska utbildningar och 12 ämnen krävs för högskoleförberedande utbildningar.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: