Samisk förvaltningskommun

Arjeplog är samisk förvaltningskommun

Arjeplog är förvaltningsområde för samiska, vilket innebär att enskilda har rätt att använda samiska i kontakter med förvaltningsmyndigheten. Kommunen är även skyldig att erbjuda hela eller delar av förskoleverksamhet/äldreomsorg på samiska till de som begär det.

För hjälp, information och tolkning kontakta Arjeplogs kommuns växel, 0961-140 00.

Vad gör vår samiska språkstödjare?

Utifrån Arjeplogs kommuns ansvar som samisk förvaltningskommun är vår Samiska språkstödjare/Sámegielladårrjodäddje en resurs i barnomsorgen och för äldreomsorgen. Samt ska hjälpa till att synliggöra kommunens samiska kulturella arv och språk bl.a. genom att stimulera till användande av samiska. Inom barnomsorgen innebär det att stimulera, lära och underlätta för barnen på förskolan att få prata och höra samiska i sin vardag. Inom äldreomsorgen innebär det att möjliggöra för de äldre samerna att få tala och bli förstådda på samiska i sina dagliga aktiviteter.

Handlingsplan för Arjeplogs kommun Pdf, 736.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Minoritetspolitisk handlingsplan Pdf, 305.3 kB.
 
 minoritetsspråklagen på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 minoritetsspråklagen på nordsamiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  
 minoritetsspråklagen på lulesamiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 minoritetsspråklagen på sydsamiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Regeringens minoritetspolitik

Propositionen "Nationella minoriteter  i Sverige" (1998/99:143). Sveriges riksdag antog i december 1999 förslagen i propositionen och har beslutat "att Sveriges nationella minoriteter och deras språk erkänns samt att minoritetsspråken ges det stöd som behövs för att de ska hållas levande". Regeringen ratificerade därefter Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdel- eller minoritetsspråk. Sveriges nationella minoriteter är samer, som också är en urbefolkning, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, romani chib och jiddisch.
Nationella minoriteter i Sverige Länk till annan webbplats.

Mitt Sapmi

Samiskt informationscentrum vill genom Mitt Sápmi öka allmänhetens kunskap och medvetenhet om hur det är att leva som ung same idag.

Se @mittsapmi på instagram: https://instagram.com/mittsapmi/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebooksida: www.facebook.com/mittsapmi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.samer.se/mittsapmi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att lära sig mer om samer, där bemöts de vanligaste fördomarna med förklaringar och vidare kunskap förmedlas om Sveriges urfolk.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Samisk samordnare         Christina Sundqvist                070-242 27 64

Besök oss gärna på:     Biblioteket                        Strömvägen 21                      0961 - 141 98

Användbara länkar:
minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
sametinget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.amer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.      

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20