Så ansöker du om hemtjänst

En medarbetare svarar i telefon framför en dator.

Ansökan

Vill du ansöka om stöd skall du kontakta kommunens biståndshandläggare som ger dig information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd. Ansökan sker i möjligaste mån skriftligen på särskild blankett. Ansökningsblankett finns i spalten här till höger. Ring oss för att få kontakt om du önskar. Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som reglerar hur den enskildes ansökan måste vara utformad. Den kan vara muntlig, skriftlig, SMS eller e-post.

Hur lång tid tar det? Inom 5 vardagar tas en kontakt, akuta ärenden hanteras inom 48 timmar eller så skyndsamt det går.

Förenklad biståndsbedömning – akuta ärenden inget i dagsläget.

Tag kontakt med biståndshandläggare om dina behöv ändras eller om du vill överklaga.

Stödet är reglerat i Socialtjänstlagen.

Blanketten skickas till:
Biståndshandläggare
Arjeplogs kommun
938 81 Arjeplog

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20