Vad kan du få hjälp med?

Vi hjälper dig med alla de sysslor som du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen. När du ansöker om hemtjänst är det en biståndshandläggare som utreder ditt behov av stöd. Därför är det viktig att innan mötet med din biståndshandläggare fundera på vad i din vardag som är svårt och som du skulle kunna behöva hjälp med.

Här är exempel på insatser som du kan ansöka om:

Servicetjänster

Till service räknas städning, hushållssysslor, inköp och ärenden, tvätt/klädvård, matlagning/matdistribution samt trygghetslarm.

Matleverans

Via kommunen kan du ansöka om att få mat levererad till din dörr. Maten kommer från vårt centralkök i kommunen och anpassas efter dina behov eller allergier. Bor du i tätort får du leverans av varm mat två gånger om dagen. Bor du längre ut på landsbygden får du en leverans av fryst mat en gång i veckan. Vi kan även hjälpa till med lättare matlagning och servera frukost.

Ledsagning

En ledsagare kommer hem till dig och följer sedan med och hjälper dig att uträtta ärenden eller göra en aktivitet. Ledsagning kan ske vid ett tillfälle eller vara regelbundna.

Personlig omvårdnad

Omvårdnadsinsatser tillgodoser dina grundläggande fysiska, psykiska och sociala behov, exvis påklädning, dusch.

Trygghetslarm

Via trygghetslarmet kan du kalla på hjälp dygnet runt om du har behov av akut hjälp. Då är det personal från oss som kommer.

Trygghets ringning

Innebär att vi ringer upp dig på överenskomna tider för att höra hur du har det eller för att bara prata en stund. Denna service vänder sig främst till dig som bor ensam.

Tillsyn på natten

Då är det vår nattpatrull som besöker dig för tillsyn på natten.

Avlösning i hemmet

Bor du tillsammans med en person som har hemtjänst och har svårt att klara sig själv hemma. Då kan du får avlösning vilket innebär att vi kommer hem och håller din anhörige sällskap så du kan känna dig trygg med att lämna hemmet.

Dagverksamhet vid särskilda boendet

Här kan man erbjudas struktur och innehåll i vardagen, social tillvaro samt sociala aktiviteter och sysselsättning. Detta ansöks om via biståndshandläggaren.

Korttidsboende och växelboende vid särskilda boendet

Korttidsboende är ett tidsbegränsast tillfälligt boende och komplement till ditt egna boende. Denna insats kan ges regelbundet såsom avlastning, växelvård eller vid tillfälliga behov. Detta ansöks om via biståndshandläggaren.

 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20