Vad kostar hemtjänst?

Högsta avgift - maxtaxa

Dina kostnader för hemtjänst kan bli högst 2 575 kronor i månaden år 2024 – oavsett vad du har i pension och tillgångar.

Summan kallas "högsta avgift” och fastställs i socialtjänstlagen. Den uppdateras varje år och gäller från 1 januari. Högsta avgiften baseras på prisbasbeloppet, som för år 2023 är 57 300 kronor.

Högsta avgift omfattar:

  • hemtjänst i särskilt boende (äldreboende), eget boende och korttidsboende
  • trygghetslarm

Kostnader för mat och hyra ingår inte, dessa avgifter tillkommer.

Omvårdnadsavgift

För hemtjänstinsatser i särskilt boende betalar du en månadsavgift baserad på dina ekonomiska förutsättningar eller den högsta avgiften på 2 575 kronor.

I månadsavgiften ingår både omsorg och service.

Vid frånvaro minst 15 dagar i följd under en kalendermånadsänks vårdavgiften till hälften. Vid frånvaro 30 dagar i följd under en kalendermånad sänks vårdavgiften helt.

Matdistribution i ordinärt boende

Matabonnemang 1x5, må-fr: 1 365 kr/mån
Matabonnemang 2x5, må-fr: 2 730 kr/mån
Matabonnemang 1x7, må-sö: 1 950 kr/mån
Matabonnemang 2x7, må-sö: 3 900 kr/mån
Matabonnemang särskilt boende: 3 950 kr/månad

Enstaka matportioner:

  • Portionspris utöver abonnemang: 71 kr
  • Övriga pensionärer/gäster till våra omsorgstagare eller till pensionärer: 101 kr

Notering: Avgiften för matabonnemang i ordinärt boende reduceras med antal portioner om den enskilde själv sagt ifrån sig insatsen senast dagen innan.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 311 kronor per månad.
Extra larmknapp inom hushåll där insatsen är beviljad för annan omsorgstagare, kostnad per månad: 58 kr
Ej återlämnad larmknapp senast 1 månad efter avslutad insats, engångsavgift: 1 168 kr
Ej återlämnad larmutrustning senast 1 månad efter avslutad insats, engångsavgift: 2 334 kr

Korttidsboende/växelvård

Korttidsboende/växelvård (hela dygn):

  • Avser kost: 152 kr
  • Avser omvårdnad/service: 78 kr
  • Totalt pris: 230 kr/dygn

Korttidsboende/växelvård (halva dygn):

  • Avser kost: 76 kr
  • Avser omvårdnad/service: 43 kr
  • Totalt pris: 119 kr för ett halvt dygn

Notering: Avser endagstillfälle, max 12 timmar där endast lunch eller middag ingår.

 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20