Ansöka om stöd för

funktionsvarierade

Vem kan få stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)?

Alla har rätt att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). För att du ska ha rätt till insatser krävs att du har en funktionsnedsättning som leder till svårigheter i vardagen. Socialtjänstlagen begränsar inte vilken insats du kan ansöka om, utan du kan själv beskriva vilket stöd du behöver.

Vem kan få stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)?

Personer under 65 år har rätt att begära insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att du ska ha rätt till insatser krävs att du har en viss typ av funktionsnedsättning, som faller inom en av lagens tre definierade personkretsar, som leder till svårigheter i vardagen. Inom LSS finns 10 olika insatser. För mer information om vilka insatser du kan begära, personkrets samt vilka underlag som är nödvändiga vid begäran om insats enligt LSS, prata med din handläggare.

Blanketten skickas till:
Biståndshandläggare
Arjeplogs kommun
938 81 Arjeplog

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Enhetschef
Anna-Maria Fransson

Vikarierande enhetschef
Mona Svensson
Telefon 0961 - 141 90

LSS-handläggare
Malin Bokstrand 0960-165 57

SoL-handläggare
Erika Forsberg 0961-141 92
Sofia Grödén 0961-142 45

Användbara länkar:
Ansökan LSS Word, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20