• Information från kommunens vatten- och avloppsverksamhet (VA) med anledning av det planerade strömavbrottet natten till fredag denna vecka


  Laisvall, Adolfström, Jäckvik, Mellanström, Nyliden och Slagnäs kommer att vara utan vatten under tiden för strömavbrottet natten mot fredag denna vecka. Vattnet bör vara tillbaka ca 1 timme efter att strömmen är tillbaka men störningar kan förekomma. Skulle vattnet inte vara tillbaka inom 1 timme  från det att strömmen återvänt så var vänlig och kontakta VA-jouren på telefon 076-1052501. Då antalet anläggningar som berörs av strömavbrottet är så pass många och så långt ifrån varandra så kan det dra ut på tiden innan personal har möjligt att åtgärda problemet ifall det uppstår störningar i flera byar samtidigt. Till följd av detta så rekommenderas samtliga med kommunalt VA att redan under torsdag eftermiddag att spola upp vatten för både konsumtion och för toalettbesök för att säkerställa tillgången till vatten under fredag förmiddag i händelse av störningar. Tänk också på att när vattnet kommer tillbaka efter strömavbrottet så kan det förekomma lättare tryckstötar i kranen samt även lättare missfärgningar. Det räcker att spola tills vattnet är klart igen.För boende med kommunalt VA inom Arjeplogs tätort så kommer det finnas vatten men tillgången kommer vara begränsad. Därför ombeds samtliga vara sparsamma med användandet av vatten så det finns till kritiska verksamheter så som sjukvården och äldreboenden där verksamhet förekommer dygnet runt. Men även för att minska belastningen på avloppsnätet då även detta kommer att gå med begränsad kapacitet. Tillgången till varmvatten och värme för kunder med fjärrvärme kommer också vara begränsad. Men värme och varmvatten bör åter fungera efter ca 1 timme efter att strömmen har återvänt men tillfälliga störningar kan förekomma i upp till 6 timmar efteråt. 

 • Uppdatering - telefoniproblemen lösta


  Nu fungerar växeln så nu går det åter att ringa 0961-14000.Just nu har vi problem med vår växel så det går inte att komma fram på 0961-14000.
  Vi hänvisar därför till 0961-14444 om ni behöver komma i kontakt med Arjeplogs kommun.


 • Coronaläget i Arjeplog


  Coronaläget i Arjeplog till och med vecka 27 2021. Arjeplog har under de två senaste veckorna haft noll konstaterade fall av Covid-19 i kommunen. Det är ett bra smittläge i Arjeplog just nu, men trots detta befinner vi oss fortsatt i en pandemi. Antalet fall av Delta-mutationen ökar i Norrbotten och är just nu det största orosmolnet för att bekämpa Covid-19. För att förhindra att mutationen får fäste i vårt län är det därför viktigt att fortsatt hålla avstånd, tvätta händer, stanna hemma vid symptom och testa sig för covid-19 vid sjukdom.Region Norrbottens smittskyddsläkare ser en risk för smittspridning vid sommaraktiviteter så som loppisar, resor och marknader. Det är viktigt att komma ihåg att följa rekommendationerna om avstånd och handhygien även vid dessa tillfällen.De som rest utanför de nordiska länderna rekommenderas att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.


 • Glädjande nyheter! Imorgon den 8/7 öppnar Krajabadet


  Flygfoto över Krajabadet. Torsdag den 8/7 öppnar Krajabadet och kommer att vara öppet mellan kl. 11.00 - 17.00 alla dagar i veckan. Enligt väderprognosen väntas lovande badväder med sol och därmed vill vi önska er alla en trevlig badsommar.

 • Stor brandrisk i Norr- och Västerbotten


  Undvik all eldning i skog och mark Det råder stor brandrisk i Norrbotten & Västerbotten, i nuläget är inget eldningsförbud utfärdat men Räddningstjänsten i Arjeplog och regionen uppmanar till stor försiktighet vid eldning och grillning utomhus.

 • Omsorgen får smaka röding och öring från Öppna Lapplandsmästerskapen


  Fryst röding och öring i två metallkärl. Kostservice och våra omsorgstagare tackar för gårdagens vänliga donation av 20 kg röding och öring! I dagarna går Öppna Lapplandsmästerskapen, en trollingtävling i Hornavan.Det är en tradition att de i vår omsorg får smaka av deras fångst i början av juli varje månad, vilket vi är glada för. Tack!

 • Inbjudan till drop in-möte Telia Fast Bredband via mobilnätet


  Under juli månad så kommer Telia finnas på plats i Arjeplog, kampanjen sträcker sig från 1/7-7/8Telia kommer att erbjuda hembesök, hålla drop in-möten och informera om projektet Telia Fast Bredband via mobilnätet. • Vattenavstängning längs Silvervägen i eftermiddag


  Ett arbete kommer göras idag för att laga en trasig ventil längs en vattenledning. Vattnet kommer att stängas av från korsningen vid OKQ8 och österut, mot Arvidsjaur, ett par hundra meter. Endast ett fåtal fastigheter blir utan vatten.Vattnet stängs av vid 12:00 och ska vara åter innan middagstid.

 • Krajabadets öppnande något försenat


  Som vi tidigare har berättat kommer Krajabadet vara öppet i sommar, mellan kl. 11.00-17.00 alla dagar i veckan, tack vare ett samarbete mellan Silver Resort, Arjeplogs kommun och Arjeplogs ridklubb.Viss maskinutrustning behövs till bassängen och delar är beställda. Förhoppningen är att badet kan öppna nästa vecka. • 65 procent har nu fått sin första dos vaccin


  Enligt nationella vaccinationsregistret har, fram till vecka 24, totalt 1 474 personer i Arjeplogs kommun fått sin första vaccindos. Det innebär att 65 procent av den vuxna befolkningen i kommunen har fått minst en dos. Motsvarande siffra i hela Norrbottens län är 56 procent.
  47,5 procent av de som är 18 år eller äldre i Arjeplog har fått sin andra vaccindos. • Delar av Lugnet utan vatten


  Uppdatering 09:32:
  Arbetet med ledningsnät fortsätter. Samma fastigheter som tidigare vid brandstation berörs. Kortare avbrott/störningar av vattenleverans beräknas under eftermiddagen (12.00-16.00).
   

 • Pistolskytteklubben söker lokal


  Hej Arjeplogare!

  Arjeplogs Pistolskytteklubb behöver er hjälp! Klubben har sedan 2017 bedrivit luftpistolskytte i sjukstugans faciliteter. I och med omstruktureringen som sker där måste föreningen nu hitta en ny lokal. I dagsläget har inte kommunen någon lämplig lokal att erbjuda, och klubben söker nu med ljus och lykta efter en ny plats att bedriva sin verksamhet i. • Stängt under midsommar


  Flygvy över Tingsbacka, kommunhuset. Återvinningsgården, biblioteket och kommunhuset (Tingsbacka) håller stängt på midsommarafton, fredag, för att fira in sommaren.Vi önskar alla en riktigt skön midsommar!

 • Telefonerna till särskilt boende är nere för tillfället


  På grund av störningar i mobilnätet så fungerar inte telefonerna på vårt särskilda boende.För att ringa till särskilt boende, använd dessa nummer.
  Avd 2-4 070-16 78 119
  Avd 3-5 070-16 78 124
  Tallbacken uppe 070- 16 78 129
  Tallbacken nere 070- 16 78 134
  Natt 21:00-07:00 070- 16 78 140
  Sjuksköterska 076- 834 95 31
  Tekniker arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 • Antalet fall av covid-19 ökar återigen


  Vi ser återigen en ökning av antalet konstaterade fall i Arjeplog denna vecka. Smitta finns fortfarande i vår kommun och i länet, varför vi manar till försiktighet och bara resa när det är nödvändigt.Nu rapporteras utbrott av Delta-stammen (indiska mutationen) i Sverige. Risken att hamna på sjukhus är dubbelt så hög för dem som har smittats av delta-varianten, jämfört med andra typer av coronavirus. Läget är fortsatt allvarligt, så vi ber alla om att fortsätta undvika sociala sammanhang, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symtom.Nu kan alla som är över 18 år boka tid för vaccination. Du som bor i Arjeplog kan boka tid här: https://www.1177.se/Norrbotten/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-Arjeplog/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Krajabadet håller öppet i sommar


  Flygfoto över Krajabadet. Krajabadet håller öppet i sommar! Arjeplogs Ridklubb har tagit på sig uppdraget att hålla badet öppet alla dagar i veckan, mellan kl. 11.00-17.00 under sommaren. Arjeplogs kommun går in och stöttar ridklubben och Silver Resort för att detta ska bli möjligt.- Kommunen har under våren haft en dialog med Silver Resort och sökt en lösning som gör det möjligt för barn och unga att kunna bada på Kraja i sommar, kommunstyrelsen har haft möjlighet att sätta av extra resurser för detta i år och vi är mycket glada för att ridklubben ställt upp och tagit sig an uppdraget, säger Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande. • Antalet fall av covid-19 minskar i Norrbotten


  Stapeldiagram som visar att antal konstaterade fall av covid-19 har minskat de senaste veckorna i Norrbotten. Antal konstaterade fall av covid-19 fortsätter att minska i Norrbotten. Från 591 fall vecka 22 till 357 fall vecka 23. Detta är en kraftig minskning på fyra veckor, då vi såg över tusen antal smittade vecka 20.Förrförra veckan hade vi inga smittade i Arjeplog. Tre stycken konstaterades ha covid-19 i Arjeplog vecka 23. Idag vårdas 24 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 4 på C-IVA, dessutom 1 på C-IVA utomläns.Vi är tacksamma för att så många tar covid-19 på allvar och fortsatt håller distans. Läget ser bättre ut än på länge. Men trots det goda läget behöver vi hålla i och hålla ut, för att antalet fall ytterligare ska minska.Nu kan alla över 18 vaccinera sig. Boka gärna tid så snart som möjligt, om ni inte har gjort det än. Begränsa kontakten med andra, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på smitta. Tack!

 • Hamnen vid Skeut är stängd 14 juli - båtar bör flyttas


  Denna vår och sommar spelar produktionsbolaget Apple Tree AB in tv-serien "Händelser vid vatten" i Arjeplogs kommun. Onsdagen 14 juli kommer de spela in scener nere vid vändplanen i Skeut. Scenerna kommer utspela sig på midsommarafton 1973 - varför filmteamet önskar att de båtar som ligger vid själva vändplanen flyttas till en annan båtplats, senast dagen innan filminspelningen.Vändplanen kommer också vara stängd för besökare.Arjeplogs kommun och vägsamfälligheten har gett tillstånd till att stänga platsen för filminspelning denna dag.Om ni har frågor, kontakta Apple Tree AB:
  Mattias Hellgren, 070-320 70 76
  Magnus Lundman, 070-575 33 65


 • Bättre smittläge i Arjeplogs kommun


  stapeldiagram som visar att antal konstaterade fall av Covid-19 har minskat de senaste veckorna i Arjeplog Antal konstaterade fall av Covid-19 de senaste veckorna har minskat och smittläget är bättre. Tack alla ni i Arjeplog som har gjort anpassningar i vardagen, det har gett effekt! Trots det goda läget i Arjeplog ser vi en ökande smitta i vissa grannkommuner. Det är därför viktigt att begränsa kontakten med andra, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på smitta.

 • Vattenavstängning vid Plåtslagaregatan, Häradsgatan och Björkgatan.


  På grund av grävningen som pågår vid brandstationen kommer vattnet att vara avstängt i några timmar under dagen eller morgondagen. Vi vet inte exakt vilka hushåll som är berörda av vattenavstängningen, men troligtvis boenden på Plåtslagaregatan, Häradsgatan och Björkgatan.Vi beklagar eventuella olägenheter.

 • Arjeplogs kommun bjuder in till digital informationsträff om gymnasiet


  Arjeplogs kommun bjuder in till en digital informationsträff om gymnasiet, tisdag 8 juni klockan 18-20.Några av frågorna som kommer diskuteras är följande.
  Var står vi i dag och var behöver vi vara i morgon?
  Varför behöver vi förändra vårt ungdomsgymnasium?
  Håll utkik här när det närmar sig: https://www.facebook.com/arjeplogskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Välkommen till en medborgardialog om kommunens uppdrag


  Nu är det dags för den andra medborgardialogen av tre. Syftet med dialogen är att skapa en ökad kunskap om kommunens uppdrag och hur vi jobbar. Det finns möjlighet att ställa frågor under hela dialogen, men det går också bra att skicka in frågor i förväg.Vad är egentligen kommunens uppdrag? Vad krävs av kommunen enligt lag? Vad innebär politiska prioriteringar? Detta är exempel på frågor du kommer kunna ställa och få svar på.Den pågår tisdagen 1 juni, från kl. 18:00 till senast 20:00. Håll utkik på fb.com/arjeplogskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när det är dags.
  Skicka gärna in dina frågor i förväg till kommun@arjeplog.se. Välkomna!


 • Tillfälligt besöksförbud på Arjeplogs särskilda boende


  Från och med idag, den 25 maj till den 31 maj råder det besöksförbud på det särskilda boendet i Arjeplog, Vaukagården/Tallbacken. Detta med anledning av den tilltagande smittan i samhället. Genom ett besöksförbud kan vi skydda de allra sköraste från att bli sjuka.

 • Hög smittspridning även vecka 20


  Under vecka 20 konstaterades 16 nya fall i Arjeplogs kommun. Detta är en förbättring jämfört med föregående vecka, tack vare att många i Arjeplog har gjort stora uppoffringar för att minska smittan. För att smittotalet inte ska öka igen så är det viktigt att även denna veckan anpassa vardagen för att fortsätta minska smittspridningen. Det är viktigt att komma ihåg att smittspridningen fortfarande är hög, även fast den har minskat jämfört med förra veckan.Norrbotten har den högsta smittspridningen i landet, belastningen på slutenvården är hög. Det är ett mycket allvarligt läge i hela länet och det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och tvättar händerna, håller avstånd och bara umgås med hushållet.

 • Silverskolans undervisning från den 24 maj och framåt


  Smittläget i Arjeplog har avsevärt förbättrats. Undervisningen kommande vecka kommer ske enligt nedanstående beslut. Beslutet är fattat i samråd mellan rektor, utbildningschef och regionens smittskyddsläkare. Berörda skyddsombud har under eftermiddagen tillsammans med rektor även genomfört en ny riskbedömning.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se