Regler och hänsyn

Lagar, förordningar och föreskrifter

Det finns många lagar, förordningar, regler och föreskrifter som rör snöskoter och motordrivna terrängfordon i Sverige. Terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och trafikförordningen är bara några av de vanligaste.

Att köra utan att störa

Enligt trafikförordningen ska en terrängtrafikant anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks, kort sagt handlar det om att köra utan att störa eller förstöra.

Hänsyn till rennäringen

Arjeplogs kommun är renbetesland vilket betyder att det ofta finns renar i området. Ibland utfärdas tillfälliga skoterförbud i vissa områden för att undvika att renarna störs och i förlängningen far illa eller dör. Läs mer om hur du tar hänsyn till renar i Snöskoterrådets och Svenska samers riksförbunds broschyr Renar och snöskotertrafik Pdf, 1.1 MB.

Körning på snötäckt mark är inte alltid tillåtet

Snöskoterkörning är enligt terrängkörningslagen i huvudsak tillåten på snötäckt mark. Men det finns ett flertal undantag från den regeln.

Du får inte köra...

  • ...på snötäckt skogsmark med plant eller ungskog, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på plantor och ungskog.
  • ...på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken.
  • ...i nationalparker och i vissa naturreservat.
  • ...i särskilda av regeringen bestämda områden i fjällen.
    Länk till sida om permanenta förbudsområden.
  • ...inom skoterförbudsområden som kommunen beslutat om.
    Länk till sida om tillfälliga förbudsområden.

Körning på barmark är förbjuden

All körning som innebär att det motordrivna fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning. När snödjupet är så litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken, räknas körningen därmed som barmarkskörning.

Högsta tillåtna hastighet i terräng är 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utom sådant område om det inte finns något annat som beslutats genom lokal trafikföreskrift eller annan föreskrift.

Vem får köra skoter

För att få köra snöskoter måste Du ha traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med den 1 januari 2000. För mer information om förarbevis kontakta Transportstyrelsen.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot de förbud eller föreskrifter som finns döms till böter. Det är Polisen som övervakar de lagar, regler och föreskrifter som finns.

Länkar

Körkortsportalen - Förarbevis
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverket
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationella snöskoterrådet
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SNOFED
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen i Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad: